Anyplex™II HPV28 Detection là một xét nghiệm nhanh chóng, đáng tin cậy và xét nghiệm định lượng để phát hiện và phân biệt và các genotype khác nhau của HPV, cung cấp giải pháp chẩn đoán multiplex để hỗ trợ tiên lượng và mang lại hiệu quả điều trị lâu dài cho bệnh nhân.

Đặc tính: 

a. Xác định chính xác 28 genotypes của HPV trong một phản ứng

b. Multiples real-time PCR với độ nhạy và độ đặc hiệu cao bằng

việc sử dụng công nghệ DPOTM and TOCE TM 

c. Tuân thủ các hệ thống kiểu tra và xử lý mẫu tự động

d. Sử dụng hệ thống UDG để ngăn ngừa sự ngoại nhiễm

e. Kiểm soát toàn bộ quá trình nội sinh cho hiệu quả xét nghiệm

f. Thuận tiện giải thích dữ liệu bằng Seegene Viewer

Loại mẫu:

  • Dịch phết cổ tử cung
  • Mẫu dịch tế bào

Thiết bị tương thích:

  • Máy tách chiết và chẩn bị phản ứng PCR tự động Nimbus IVD
  • Máy tách chiết tự động Nuclisens easy Mag
  • Realtime PCR CFX96 Biorad

Tác nhân gây bệnh: 

Human Papillomavirus 16 (HPV 16)

Human Papillomavirus 18 (HPV 18)

Human Papillomavirus 26 (HPV 26)

Human Papillomavirus 31 (HPV 31)

Human Papillomavirus 33 (HPV 33)

Human Papillomavirus 35 (HPV 35)

Human Papillomavirus 39 (HPV 39)

Human Papillomavirus 45 (HPV 45)

Human Papillomavirus 51 (HPV 51)

Human Papillomavirus 52 (HPV 52)

Human Papillomavirus 53 (HPV 53)

Human Papillomavirus 56 (HPV 56)

Human Papillomavirus 58 (HPV 58)

Human Papillomavirus 59 (HPV 59)

Human Papillomavirus 66 (HPV 66)

Human Papillomavirus 68 (HPV 68)

Human Papillomavirus 69 (HPV 69)

Human Papillomavirus 73 (HPV 73)

Human Papillomavirus 82 (HPV 82)

Human Papillomavirus 11 (HPV 11)

Human Papillomavirus 40 (HPV 40)

Human Papillomavirus 42 (HPV 42)

Human Papillomavirus 43 (HPV 43)

Human Papillomavirus 44 (HPV 44)

Human Papillomavirus 54 (HPV 54)

Human Papillomavirus 6 (HPV 6)

Human Papillomavirus 61 (HPV 61)

Human Papillomavirus 70 (HPV 70)

Internal Control (IC)