Các thành phần phân tích:

 • COVID-19(N gene)
 • COVID-19(RdRP gene)
 • Sarbecovirus (E gene)
 • Chứng nội (IC)

Mẫu vật sử dụng:

 • Mẫu đờm
 • Mẫu tăm bông dịch mũi họng
 • Mẫu dịch phế quản phế nang (BAL)
 • Mẫu tăm bông dịch cổ họng

Đặc tính:

 • Hiệu năng mạnh mẽ PCR với độ nhạy và độ đặc hiệu cao
 • Thời gian trả kết quả ngắn, trong vòng 1 tiếng 50 phút sau khi chiết xuất
 • PCR thời gian thực đa mồi, với khả năng phát hiện và xác định đặc hiệu các gen mục tiêu (E gene, RdRP gene, N gene) của chủng COVID-19 trong cùng một ống đơn
 • Hợp lệ hóa toàn bộ quy trình từ bước tách chiết cho tới thực hiện PCR bằng các chứng kiểm soát cả quy trình
 • Hệ thống UDG, việc sử dụng hệ thống UDG giúp ngăn chặn lây nhiễm
 • Phân tích dữ liệu tự động, giải nghĩa kết quả tự động và dữ liệu LIS kết nối với phần mềm Seegene Viewer
 • Chăm sóc bệnh nhân đúng cách, kết quả xét nghiệm sẽ cung cấp cho người bệnh một phương pháp điều trị nhanh chóng và hiệu quả
 • Quy trình làm việc thân thiện với người sử dụng, qui trình tiện lợi sử dụng một nền tảng tự động của Seegene

   

Kết quả