Tính năng sản phẩm

Mô tả

Bộ xử lý mẫu của giải pháp Atellica™ dùng để nạp/xuất mẫu mẫu thường quy, mẫu cấp cứu, mẫu hiệu chuẩn và QC. Kết nối với máy phân tích miễn dịch và sinh hóa của giải pháp Atellica với Atellica Magline™ Transport   

Cấu hình

Kết nối lên ba Bộ xử lý mẫu Atellica™ cho mỗi cấu hình, hỗ trợ đến bảy máy phân tích; kết nối với hệ thống tự động hóa Aptio® Automation thông qua Atellica™ Sample Handler Connect

Khả năng mở rộng

Có – Một bộ xử lý mẫu Atellica thứ 2 và thứ 3 có thể được nối thêm vào cấu hình hiện tại

Xử lý mẫu

Phân loại mẫu hậu phân tích

220 vị trí xuất mẫu theo cài đặt của người sử dụng

Công suất

Lên đến 500 ống mẫu/giờ

Sức chứa

440

Lấy mẫu từ ống mẫu ban đầu

Có, trực tiếp hoặc thông qua bộ kết nối với các loại ống mẫu được hỗ trợ

Các loại ống mẫu được hỗ trợ

>30 loại ống mẫu, bao gồm các cup đựng mẫu và thiết bị lấy mẫu thể tích nhỏ (danh mục các loại ống mẫu đã được kiểm định sẽ được cung cấp theo yêu cầu)

Nhận dạng các loại ống mẫu không được hỗ trợ

Ống mẫu đã được kiểm định được xử lý tự động dựa trên các đặc điểm của ống. Khi các ống mẫu chưa được kiểm định được nhận dạng, người sử dụng sẽ được cảnh báo để loại bỏ chúng, và mẫu sẽ không được xử lý. 

Quản lý mẫu cấp cứu

Nạp mẫu

Giá chứa mẫu cấp cứu 15 vị trí có thể được nạp lên bất kì vị trí nào trên Bộ xử lý mẫu Atellica

Ưu tiên

Giá chứa mẫu cấp cứu được nhận biết sau khi đóng ngăn kéo chứa mẫu. Mẫu cấp cứu ngay lập tức được ưu  tiên xử lý trước các mẫu thường quy. 

Lưu trữ hoá chất hiệu chuẩn/kiểm chuẩn (QC)

Sức chứa

60 vị trí

Nhiệt độ lưu trữ

Giữ lạnh, 2–8°C trong môi trường được đóng kín nắp

Vận chuyển mẫu bằng đệm từ Atellica Magline Transport

Quản lý mẫu đơn

Hút mẫu

Hút mẫu trực tiếp

Băng chuyền

Bẻ cong được 90º

Công nghệ

Điện từ

Theo dõi mẫu

Theo dõi liên tục

Giao diện người sử dụng/Quản lý dữ liệu

Màn hình

Màn hình cảm ứng 22-inch

Hệ điều hành

MICROSOFT WINDOWS EMBEDDED STANDARD

Tài liệu hệ thống

Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sử dụng nhanh, và hỗ trợ trực tuyến

Lưu trữ dữ liệu

Sức chứa 1 triệu xét nghiệm; có thể sao lưu sang ổ đĩa rời

Giao diện máy chủ

TCP/IP hai chiều—Ethernet

Truy vấn máy chủ

TCP/IP—ASTM, giao diện HL7 đạt chứng nhận IHE LAW; hệ thống yêu cầu khai báo thứ tự công việc hoặc nhóm các thứ tự công việc từ máy chủ

Truy cập và hỗ trợ từ xa

Dịch vụ hỗ trợ từ xa Siemens thông qua cổng 1000BASE-T Ethernet

Bảo trì

Hằng ngày

Tự động: <5 phút; thao tác bằng tay: 0 phút

Nhật ký bảo trì trên máy

Lên lịch và theo dõi hoạt động bảo trì thường quy thông qua phần mềm