Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

 BC39 - 1.5 ml/lọ  - 12 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Chương trình ngoại kiểm dấu ấn tim mạch

BNP

CK-MB                               

D-dimer

hs-CRP  

Myoglobin

NT-proBNP

Troponin I

Troponin T

Pilot Analyte: Homocysteine