Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

 BC34 - 1ml/lọ  - 12 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Chương trình ngoại kiểm đông máu

Antithrombin III (ATIII)

APTT

Fibrinogen

INR

Protein C                     

Protein S

PT

Thrombin Time (TT)