Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

12000815 -  2 ml/lọ - 12 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Chương trình ngoại kiểm HIV, Viêm gan

Anti-HAV

Anti-HAV IgG

Anti-HAV IgM

Anti-HBc

Anti-HBc IgM

Anti-HBe

Anti-HBs

Anti-HCV

Anti-HIV-1    

Anti-HIV-1/2

Anti-HIV-2

Anti-HTLV-I

HBeAg

HBsAg

HIV-1 Ag