Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

12000810 -  12 ml/lọ  - 12 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Chương trình ngoại kiểm phân tích nước tiểu

Albumin

Albumin-to-Creatinine Ratio

Bilirubin                    

Blood/Hemoglobin

Creatinine

Glucose

Ketones

Leukocytes

Nitrite                               

pH

Pregnancy (hCG)

Protein (Total)

Protein-to-Creatinine Ratio

Specific Gravity

Urobilinogen