Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

BC10 -  5 ml/lọ - 12 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Chương trình ngoại kiểm theo dõi nồng độ thuốc trong máu

Acetaminophen

Amikacin                               

Amitriptyline

Caffeine

Carbamazepine

Cyclosporine

Phenobarbital

Phenytoin

Primidone

Salicylate

 

Theophylline

Digoxin   

Ethosuximide

Gentamicin          

Lithium

Methotrexate

Nortriptyline

Tobramycin

Tricyclic Antidepressants (TCA)

Screen

Valproic Acid

 

Vancomycin