Tốc độ

  •          45 giây/Test         
  •      Thay hóa chất nhanh chóng
  •         Sử dụng dễ dàng với phần mềm Advisor

Chất lượng:

  •         Kết quả chính xác với công nghệ HPLC
  •          Không bị ảnh hưởng bởi các biến thể phổ biến
  •          Phát hiện các biến thể HbE, HbD, HbS và HbC

Đơn giản:

  •          Vận hành bằng màn hình cảm ứng
  •          Tự động truy xuất dữ liệu tiêu hao bằng công nghệ RFID
  •          Chỉ duy nhất 1 lần Calibration cho 10.000 Test