Đặc điểm kỹ thuật: 

  • Công suất: 1-24 mẫu 
  • Chạy độc lập không cần kết nối với máy tính
  • Công nghệ sử dụng: Giải trình tự bởi quá trình tổng hợp, trình tự đọc theo thời gian thực dựa trên công nghệ Pyrosequencing Thể tích phản ứng chạy: 25  µl 
  • Độ nhạy của hệ thống: Có thể phát hiện được hỗn hợp chứa 2% type mang đột biến và 98% type hoang dại.