Quy trình cơ bản: Tách chiết axit nucleic từ mẫu → Làm giàu axit nucleic đích → Chuẩn bị thư viện axit nucleic → Khuếch đại dòng gen → Giải trình tự trên máy GeneReader→ Phân tích kết quả

 

1. Máy tách chiết tự động  

Model: Qiacube Connect

 • Công suất: Tối đa 12 mẫu/lần chạy
 • Tích hợp hệ thống pipette, cánh tay robot tự động, máy ly tâm, máy ủ lắc nhiệt, và đèn LED UV khử nhiễm 
 • Tách chiết mẫu dựa trên nguyên lý tách cột (gồm 4 bước: ly giải, bám, rửa và rửa giải)

2. Máy định lượng DNA, RNA và protein (tùy chọn)

Model: QIAxpert (tùy chọn)

 • Công suất: tối đa 16 mẫu/lần chạy
 • Thể tích mẫu đầu vào: 2µl
 • Thao tác nhanh bằng màn hình cảm ứng

3. Máy điện di kiểm tra chất lượng thư viện

Model: QIAxcel Advanced

 • Thời gian:12 mẫu/3 phút
 • Công suất: tối đa 96 mẫu
 • Độ phân giải: ≥3–5 bp với các đoạn kích thước <500 bp
 • Độ nhạy: ≥0.1 ng/µl

4. Thiết bị khuếch đại dòng gen

Model: GeneRead QIAcube

 • Công suất: tối đa 4 pool thư viện/lần chạy
 • Tích hợp hệ thống pipette, cánh tay robot tự động, máy ly tâm, và máy ủ lắc nhiệt

5. Máy giải trình tự thế hệ mới

Model: GeneReader

Đặc tính chung

 • Được thiết kế để giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) bằng phương pháp giải trình tự dựa trên nguyên lý đọc tín hiệu huỳnh quang
 • Quy trình chạy máy GeneReader bao gồm 6 bước: lai mồi giải trình tự, chuẩn bị flowcell, chuẩn bị hóa chất và vật tư tiêu hao chạy máy, cài đặt lần chạy bằng QCI Analyze, đưa flowcell vào máy và bắt đầu chạy, rửa bảo trì sau khi chạy
 • Công suất: tối đa 3 flow-cells đồng thời

 

6. Máy chủ và phần mềm phân tích dữ liệu và trả kết quả

Model: QCI PowerStation

QCI thể giải nghĩa, đánh giá và báo cáo các biến thể NGS trong hơn 10 triệu kết quả y sinh có liên quan từ cơ sở dữ liệu QIAGEN Knowledge Base