Hệ thống Elutra đưa dịch lỏng qua lớp tế bào được hình thành trong trường ly tâm bên trong bộ phân tách để phân tách các tế bào dựa vào kích thước và mật độ. Bằng cách thay đổi dòng chất lỏng theo hướng ngược lại với lực ly tâm, các hạt được sắp xếp và thu lại dựa theo kích thước (nhỏ nhất đến lớn nhất) và mật độ (thấp hơn đến cao hơn). Sử dụng kích thước và mật độ làm yếu tố phân tách giúp tăng cường độ phân tách của tế bào thu được so với ly tâm truyền thống.

KHẢ NĂNG – Làm giàu và loại bỏ tế bào, tất cả trong một hệ thống hoạt động kín.

ĐỘ TINH SẠCH – Được thiết kế để cung cấp các quần thể tế bào có độ tinh sạch và độ phục hồi cao không sử dụng dung dịch chênh lệch nồng độ hoặc các hạt từ đắt tiền.

THUẬN TIỆN – Hệ thống hoạt động kín, bộ kit sử dụng một lần giúp giảm thiểu thời gian cài đặt và giảm nguy cơ tạp nhiễm.

KIỂM SOÁT – Bộ phân tách hình nón độc nhất cho phép xử lý nhất quán vật liệu tế bào ban đầu trong một lần chạy.

ĐỘ LINH HOẠT – Thực hiện đến chín chương trình phân tách gồm nhiều bước với độ linh hoạt cao.