Nhanh chóng:

  •          97s/Test 

Hiệu quả

  •          Hệ thống hoàn toàn tự động, tiết kiệm thời gian, công sức.
  •          Loại bỏ thời gian chuẩn bị mẫu với nguyên lý đâm xuyên nắp
  •          Linh hoạt, nạp mẫu liên tục hoặc nạp mẫu theo lô
  •          Giảm thiểu thời gian thay thế với tuổi thọ cartridge là 2,500 Test
  •          Duy trì kết quả HbA1c ổn định,chính xác với một lần hiệu chuẩn duy nhất cho mỗi Cartridge
  •          Hệ thống lấy máu mao mạch cho phép thu thập mẫu từ xa để hỗ trợ nhiều bệnh nhân hơn với các chương trình tiếp cận cộng đồng
  •          Dễ dàng sử dụng với các chương trình QC, đào tạo và hỗ trợ từ Bio-rad

Chính xác

Không bị ảnh hưởng bởi:

-          Hemoglobin S, C, D, or E

-          Nồng độ Hemoglobin F (HbF) lên đến 25%*

-          Carbamylated (CHb) and Labile A1c (LA1c)*

-          Acelylated hemoglobins*

  •          Chứng nhận theo phương pháp tham chiếu IFCC
  •       Được chứng nhận bởi NGSP, được truy xuất dựa trên phương pháp tham chiếu của DCCT