• Hệ thống sàng lọc Hemoglobin sơ sinh Variant NBS đạt tiêu chuẩn quốc tế trong sàng lọc sơ sinh các bệnh hồng cầu hình liềm và các bệnh về biến thể hemoglobin:
  •          Phát hiện các biến thể Hemoglobin (F, A, S, D, C, E) để xác định:

-          Rối loạn Hemoglobin

-          Tình trạng mang Hemoglobin bất thường

-          Tình trạng mang biến thể dị hợp

 

  •          Hoàn toàn tự động
  •          Công suất cao: 1128 mẫu/ 1 lần chạy
  •          Đọc Barcode bệnh phẩm
  •          Chứng nhận FDA trong phân tích mẫu máu gót chân
  •          Công nghệ HPLC
  •          Báo cáo dễ dàng theo dõi
  •          Tự động đẩy kết quả và theo dõi kết quả qua phần mềm LIS