THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Tốc độ quét: phù hợp với mỗi loại phim

Độ phân giải: 160 µm.

Kích thước

  • 68 x 34 x 45 cm

Khối lượng

  • 25 kg

Nguồn điện:

  • 100 – 24V AC 50/60 Hz
  • Công suất tiêu thụ tối đa: 120W
  • Công suất trong chế độ chờ: 42 W