Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

740 - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm đái tháo đường, dạng đông khô. Bao gồm 2 mức nồng độ - 0.5ml/lọ -  6 lọ/hộp

740X - Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm đái tháo đường, dạng đông khô. Bao gồm 2 mức nồng độ, dạng hộp nhỏ - 0.5ml/lọ - 2 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm tiểu đường

Hemoglobin (Total Glycated)*

Hemoglobin (Total)

Hemoglobin A1*

Hemoglobin A1C                                         

Hemoglobin F