• Đặc tính kỹ thuật:
  •           Cảm biến mức chất lỏng
  •           Cảm biến cục máu đông
  •           Có chế độ chạy mẫu cấp cứu (STAT).
  •           Công suất:
  1.          Lên tới 48 mẫu/ giờ với card định nhóm máu bằng 2 phương pháp 
  2.          Lên tới 96 mẫu/giờ với card sàng lọc kháng thể bất thường sử dụng hồng cầu Pool
  3.          Độ ổn định hóa chất trên máy lên tới 7 ngày
  4.          Cánh tay robot xử lý card: Linh hoạt 6 trục