Thông số kỹ thuậtPhân tích


Hệ thống Phân tích đa truy vấn ngẫu nhiên đơn lẻ rời rạc
Số lượng mẫu phân tích trên máy 36 + 3 items (ISE)
Công suất 

480 xét nghiệm/giờ, 580 xét nghiệm/giờ với ISE

*160 xét nghiệm/giờ chỉ cho xét nghiệm HbA1c 

Phương pháp phân tích  End point, Rate assay, ISE
Đường cong hiệu chuẩn  8 loại (Tuyến tính, xoắn ốc,...)
Mẫu Loại mẫu Huyết tương, Huyết thanh, Nước tiểu, chất thẩm tách, tế bào máu, dịch não tủy (ISE không dùng được cho dịch não tủy)
Đồ đựng mẫu Cốc đựng mẫu (0.5 mL, 1.5 mL), Ống đựng mẫu (2mL, 5 mL, 7 mL, 10 mL)
Số lượng mẫu trên máy 72 mẫu bệnh phẩm và mẫu chuẩn, 30 mẫu QC và STAT
Thể tích phân chia mẫu  1.0- 20.0 μL (Bước điều chỉnh 0.1 μL)
Tỷ lệ pha loãng 3-100 lần
STAT Có sẵn trong quá trình đo (theo thứ tự ưu tiên của mẫu)
Đầu đọc mã vạch mẫu Có sẵn như là tính năng tiêu chuẩn
Hóa chất  Số vị trí lọ hóa chất trong khay R1: 36 vị trí, R2: 35 vị trí
Kích thước lọ hóa chất 

R1: 70 mL, R2: 20 mL

Thể tích phân chia hóa chất 20-240 μL (Bước điều chỉnh 1 μL)
Hệ thống làm lạnh Có sẵn
Thể tích còn lại của thuốc thử Cảm biến mức hoặc đếm ngược
Đầu đọc mã vạch thuốc thử Có sẵn như là tính năng tiêu chuẩn 
Cài đặt thuốc thử Hệ thống thuốc thử mở (Có sẵn cho nhiều loại thuốc thử khác nhau)
Phản ứng Chất liệu cuvette Nhựa
Số lượng cuvette 90
Rửa cuvette Tự động rửa bằng nước nóng và 2 loại dung dịch tẩy rửa
Dung dịch rửa Dung dịch rửa kiềm và axit
Chức năng bỏ qua cuvette Có sẵn
Thời gian phản ứng 3,5 phút sau khi pha chế mẫu + 5 phút sau khi R2 pha chế
Thể tích phản ứng 100- 300 μL
Nhiệt độ phản ứng 37.0 ̊C ± 0.3 ̊C
Phương pháp xét nghiệm trắc quang Phương pháp lưới 
Phép đo quang 12 bước sóng cố định (340, 380, 405, 450, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750, 800 nm)
Nguồn sáng  Đèn sợi đốt halogen
Phạm vi quang học OD 0- 3.0
Pha trộn  Bằng máy khuấy
Tốc độ pha trộn  5 mức tốc độ có sẵn
Giao diện  Hoạt động Máy tính cá nhân 
OS Windows 7, 8, 10
Màn hình phản ứng cong Màn hình đồ họa hấp thụ quang
Quản lý chất lượn g Realtime QC, Within a day , Day-to-day variation
Đầu ra Cáp nối tiếp RS232C, LAN (TCP / IP)
Lưu trữ kết quả xét nghiệm 100,000 kết quả