Các model máy tùy chọn:

 • Rotor-Gene Q MDx 2plex (2 màu)
 • Rotor-Gene Q MDx  2plex HRM (2 màu, phân tích độ phân giải cao nhiệt độ nóng chảy)
 • Rotor-Gene Q MDx 5plex (5 màu)
 • Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM (5 màu, phân tích độ phân giải cao nhiệt độ nóng chảy)
 • Rotor-Gene Q MDx 6plex (6 màu)

Số kênh màu: Lên tới 6 kênh từ bước sóng cực tím (UV) đến bước sóng hồng ngoại Nguồn sáng kích thích: LED

 • Detector: Photomultiplier.
 • Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.02°C
 • Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5°C
 • Dải nhiệt độ: 35 – 99°C
 • Tốc độ gia nhiệt tối đa: >15°C/giây
 • Tốc độ làm mát tối đa: >20°C/giây
 • Thời gian chạy máy thông thường: 45-60 phút/40 chu kỳ với kit Qiagen (tùy ứng dụng)