Các chức năng hỗ trợ của máy siêu âm tim:

 • Sử dụng đầu dò 2DTTE
 • Chức năng eForcusing
 • Chức năng Active Backend 
 • Aloka Lisendo 880 hỗ trợ nhiều công cụ ứng dụng giúp cho việc chuẩn đoán tim chính xác
 • Theo dõi mô 2D (2DTT)
  • Doppler cổng đôi (Dual Gate Doppler)
  • Vector Flow Mapping
  • R-R Navigation 
 • GLS ( Global Longitadinal Strain) 
 • Chức năng tim 3D ( Cardiac 3D) 
 • Phân tích tim 3D
 • Chức năng đo tim thông minh.
  • Fractional Area Change (FAC)
  • LV Volume (EF)
  • RA Volume
  • LA Volume 
 • Tự động phát hiện ED-ES
 • Phần mềm báo cáo tim
 • ..v.v…