Ứng dụng:

 • Nghiên cứu chẩn đoán phân tử và nghiên cứu y sinh
 • Kiểm tra danh tính của con người
 • Các ứng dụng thú y
 • Nghiên cứu an toàn sinh học
 • Ứng dụng khoa học sự sống, chẳng hạn như nghiên cứu genomics và proteomics

* Loại mẫu đầu vào: Máu toàn phần, buffy coat, mô tươi, mô cố định FFPE, vi khuẩn và tế bào từ môi trường nuôi cấy mẫu hiện trường, mẫu cho pháp y, mẫu dung tích lớn…

Thông số kỹ thuật:

 • Công suất tối đa: 96 mẫu/lần chạy
 • Thể tích mẫu đầu vào tối đa: 2mL, 50mg mô ly giải, 10^7 tế bào
 • Thích hợp với nhiều loại ống mẫu, đĩa microplate và block
 • Cách thức nạp mẫu: Có thể nạp mẫu liên tục từng lô lên đến 24 mẫu và chạy độc lập theo các protocols khác nhau cho mỗi lô
 • Rửa giải ống hoặc đĩa 96 giếng
 • Màn hình cảm ứng vận hành trực quan
 • Cánh tay robot: 4 kênh .
 • Đèn UV: tránh nhiễm chéo
 • Hệ thống cung cấp kết quả dữ liệu điện tử theo thời gian bao gồm thông tin ID mẫu, vị trí của chúng trên khu vực làm việc, số lô và ngày hết hạn của mẫu và sinh phẩm.

 

* Chất lượng axit nucleic thu được:

Axit nucleic tách chiết bằng hệ thống QIAsymphony SP không chứa chất ức chế và sẵn sàng sử dụng cho các phân tích tiếp theo như PCR, qPCR, RT-PCR