QIAsymphony SP thích hợp cho các phòng thí nghiệm thực hiện các ứng dụng như:

 • Nghiên cứu chẩn đoán phân tử và nghiên cứu y sinh
 • Kiểm tra danh tính của con người
 • Ứng dụng thú y
 • Nghiên cứu an toàn sinh học
 • Ứng dụng khoa học sự sống, chẳng hạn như nghiên cứu genomics

* Loại mẫu đầu vào: Máu toàn phần, buffy coat,  mô tươi, mô cố định FFPE, vi khuẩn và tế bào từ môi trường nuôi cấy mẫu hiện trường, mẫu cho pháp y, mẫu dung tích lớn…

Thông số kỹ thuật:

 • Công suất chạy: Tối đa 96 mẫu/lần chạy
 • Công suất tối thiểu: 1 - 96 mẫu/lần chạy
 • Số khay thuốc thử: 02 khay thuốc thử tùy chọn
 • Cài đặt thuốc thử: Các loại kit, hóa chất đa dạng theo yêu cầu mẫu đầu vào.
 • Đầu vào/ra: 04 khay nạp mẫu vào, 24 mẫu/khay
 • Cách thức nạp mẫu: Có thể nạp mẫu liên tục từng lô lên đến 24 mẫu và chạy độc lập theo các giao thức khác nhau
 • Thể tích mẫu đầu vào tối thiểu: 200 µl
 • Thể tích mẫu đầu vào tối đa: 2000 µl (2ml)
 • Thể tích mẫu đầu ra: Từ 30µl đến 500 µl
 • Đầu đọc mã vạch (bar code): Cung cấp đầu đọc mã vạch cho phép theo dõi mẫu đầy đủ mẫu và thuốc thử trong toàn bộ quy trình. Cung cấp tài liệu kết quả bao gồm thông tin ID mẫu, vị trí của chúng trên bàn làm việc, số lô và ngày hết hạn của mẫu và sinh phẩm.
 • Bộ điểu khiển thiết bị: Bảng điều khiển tích hợp trong màn hình tinh thể lỏng được gắn trên Máy có thể điều khiển bằng tay.
 • Buồng xả vật tư: 01 vị trí để túi chứa vật tư đã sử dụng
 • Làm sạch: Có Máy khử khuẩn bằng UV