Ứng dụng:

  • Tách chiết genomic DNA, RNA chất lượng cao từ nhiều vật liệu mẫu, tách chiết axit nucleic của virus từ huyết tương, huyết thanh, CSF, nước tiểu, mẫu hô hấp
  • Tách chiết axit nucleic tự động sử dụng hạt từ

Thông số kỹ thuật:

  • Công suất tối đa: 14 mẫu/lần chạy
  • Kiểm soát nhiệt độ thông qua hệ thống gia nhiệt
  • Đọc mã vạch bar code và bàn phím thủ công cho phép theo dõi dữ liệu mẫu và vật tư tiêu hao
  • Lưu trữ: Thông số hệ thống và thông số chạy được lưu trong file báo cáo có thể in trực tiếp hoặc chuyển qua máy tính, có thể xử lý với LIMS hoặc các chương trình khác