Cấu tạo

 • 4 kênh đo
 • Nhiệt độ ủ được duy trì ở 37.4°C ± 0.4°C
 • 4 vị trí đặt hóa chất (1 vị trí khuấy)
 • 16 vị trí đặt cóng đo

Thể tích mẫu

 • 150 μl – 300 μl

Nguyên lý đo 

 • Đo quang với chức năng tự động đo
 • Nguyên lý quang-cơ với chức năng tự động điều chỉnh điểm 0 và sử dụng thanh khuấy từ trộn đều mẫu và tăng độ nhạy.

Thông số

 • Các xét nghiệm cơ bản như: PT, APTT, Fib. Các yếu tố đông máu Factor II – Factor XII

Đặc điểm

 • 7 chương trình đo đã được cài sẵn
 • Tự động tính toán kết quả theo đơn vị giây, INR,%, g/l, mg/dl, Ratio
 • Đường chuẩn có thể thay đổi lên tới 9 điểm đo
 • Tự động xác định cuvet 
 • Dữ liệu được xuất ra thẻ SD hoặc máy tính
 • Máy in nhiệt trong

Giao tiếp

 • Đầu đọc ChipCARD®
 • Đầu đọc thẻ SD
 • 1 x RS232C, 1 x USB

Thông số kỹ thuật

 • 115/230 V, 50/60 Hz
 • Khối lượng tịnh: 3.9 Kg
 • Kích thước: 35.1 x 25.9 x 7.3 cm (WxDxH)