THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

  • Phương pháp: đo quang
  • Số kênh đo: 2 hoặc 4 kênh 
  • Số giếng ủ: 4 giếng ở 37°C±0.2°C cho mỗi kênh đo
  • Phần mềm máy tính: phần mềm AGGRO/ LINK cho hệ điều hành Windows hoặc MS-DOS cho máy tính IBM