THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Phương pháp:
    • Đo quang
    • Đo trở kháng
    • Đo phát quang
  • Số kênh đo: 2 hoặc 4 kênh
  • Số giếng ủ: 6 giếng cho mỗi kênh đo ở 36.5°C±1.0°C khi đặt nhiệt độ ở 37°C
  • Phần mềm máy tính: phần mềm AGGRO/ LINK cho hệ điều hành Windows