-         Sử dụng trên máy lọc máu Prismaflex  cho những bệnh nhân bị suy thận cấp, quá tải dịch hoặc cả hai cần tiến hành liệu pháp Lọc máu liên tục (CRRT). Bộ quả lọc được dùng trong các chế độ trị liệu : SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF.

-         Sử dụng cho bệnh nhân trên 8 kg.

-         Màng lọc chất liệu PAES(PolyArylEtherSulfone)

-         Diện tích màng lọc 0,2 m2

-         Thể tích máu mồi trong bộ quả lọc 60ml

-         Hòa loãng trước và sau màng.

-         Quản lý quả lọc bằng mã vạch tránh nhầm quả lọc.

-         Bộ quả lọc đã được tiệt trùng bằng EtO.