-         Sử dụng trên máy lọc máu liên tục Prismaflex hoặc PrisMax(ở những quốc gia mà PrisMaxđã được thông quan hoặc đăng ký) cho bệnh nhân cần thanh lọc máu, bao gồm liệu pháp lọc máu liên tục (CRRT) và các bệnh nhân có nồng độ nội độc tố và Cytokine (chất trung gian gây viêm) cao quá mức.

-         Sử dụng cho bệnh nhân trên 30kg.

-         Màng lọc cấu tạo 3 lớp:

+ Sợi rỗng AN69 (Acrylonitrile và sodium
methallyl sulfonate copolymer) lọc bỏ nước và điện giải

+ PolyethyleneImine (PEI) tích điện (+) hấp phụ chất trung gian gây viêm,

+ bề mặt sợi lọc được gắn heparin (4500+/-1500 IU/m2) tác dụng chống đông.

-         Diện tích màng lọc rất lớn 1,5m2.

-         Thể tích máu mồi trong bộ quả lọc 193ml

-         Hòa loãng trước và sau màng.

-         Thời gian sống của quả lọc lên tới 61 giờ.

-         Quản lý quả lọc bằng mã vạch tránh nhầm quả lọc.

-         Bộ quả lọc đã được tiệt trùng bằng EtO.