Allplex™ Gastrointestinal Panel Assays là một phương pháp multiplex One-step Real-time RT PCR phát hiện đồng thời 25 tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa bao gồm 6 loại virus, 13 loại vi khuẩn và 6 loại kí sinh trùng. Dựa trên công nghệ độc quyền DPO™ & MuDT™, xét nghiệm này cho sẽ đưa ra giá trị Ct của từng mầm bệnh trong một kênh màu bằng phương pháp Real-Time PCR

Đặc tính:

 • Diễn giải kết quả tự động cùng với Seegene Viewer
 • Cung cấp kiểm soát toàn bộ quá trình xét nghiệm hợp lý
 • Trả về kết quả và giá trị Ct cho từng đích phát hiện
 • Thời gian multiplex one-step Real-time RT PCR khoảng 2.5h sau tách chiết
 • Phạm vi phát hiện tác nhân gây bệnh đường ruột rộng (25 tác nhân)

Mẫu:

 • Mẫu Phân

Thiết bị tương thích: 

 • Máy tách chiết và chẩn bị phản ứng PCR tự động Nimbus IVD
 • Máy tách chieests tự động Nuclisens easy Mag
 • Realtime PCR CFX96 Biorad

Các tác nhân gây bệnh: 

 • EAEC[1] ( aggR )
 • EPEC[2] (eaeA)
 • Escherichia coli O157 (E. coli O157)
 • ETEC[3] (lt/st)
 • Hypervirulent Clostridium difficile (CD hyper)
 • STEC[4] (stx1/2)
 • Aeromonas spp. (Aer)
 • Campylobacter spp. (Cam)
 • Clostridium difficile toxin B (CdB)
 • Salmonella spp. (Sal)
 • Shigella spp./EIEC[5] (Sh/EI)
 • Vibrio spp. (Vib)
 • Yersinia enterocolitica (Yer)
 • Blastocystis hominis (BH)
 • Cryptosporidium spp. (CR)
 • Cyclospora cayetanensis (CC)
 • Dientamoeba fragilis (DF)
 • Entamoeba histolytica (EH)
 • Giardia lamblia (GL)
 • Adenovirus (AdV)
 • Astrovirus (AstV)
 • Norovirus GI (NoV-GI)
 • Norovirus GII (NoV-GII)
 • Rotavirus (RotV)
 • Sapovirus (SV)
 • Internal Control (IC)