Tính năng sản phẩm

Mô tả

Bộ phận xử lý mẫu cho một máy phân tích sinh hóa hoặc miễn dịch đơn lẻ của Giải pháp Atellica, giúp nạp/xuất mẫu bệnh nhân, mẫu hiệu chuẩn và mẫu kiểm chuẩn

Cấu hình

Xử lý mẫu cho một máy phân tích đơn lẻ  

Xủ lý mẫu

Công Suất

Đến 250 ống mẫu/ giờ

Sức chứa

60 mẫu (10 giá, mỗi giá 6 vị trí đặt mẫu)

Lấy mẫu từ ống mẫu ban đầu

Có, với một số loại ống mẫu đặc hiệu

Các loại ống mẫu được hỗ trợ

Từ 12 x 75 mm đến 16 x 100 mm

Hỗ trợ cup đựng mẫu

Giữ lạnh

Không

Giao diện sử dụng/Quản lý dữ liệu

Màn hình

Màn hình giao diện một người dùng

Hệ điều hành

MICROSOFT WINDOWS EMBEDDED STANDARD

Tài liệu đính kèm

Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sử dụng nhanh, và hỗ trợ trực tuyến

Lưu trữ dữ liệu

Ít nhất 500,000 kết quả xét nghiệm; có thể lưu trữ sang ổ cứng di động

Giao diện máy chủ

TCP/IP hai chiều—Ethernet

Truy vấn máy chủ

TCP/IP—ASTM, giao diện HL7 được chứng nhận IHE LAW; hệ thống yêu cầu khai báo thứ tự công việc hoặc nhóm các thứ tự công việc từ máy chủ

Truy cập và hỗ trợ từ xa

Dịch vụ hỗ trợ từ xa của Siemens thông qua cổng 1000BASE-T Ethernet

Bảo trì

Hằng ngày

Tự động: <3 phút; thao tác bằng tay: 0 phút

Nhật kí bảo trì hệ thống

Lên lịch và theo dõi hoạt động bảo trì thường quy thông qua phần mềm