Thông số kỹ thuật:

  • Tải trọng: 20kg
  • Độ chia: 5g < 10kg > 10g
  • Trọng lượng: 3kg
  • Khoảng đo chiều dài: 35- 80cm
  • Độ chia thước đo chiều dài: 1mm