Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

BC23 -  1 ml/lọ - 12 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Chương trình ngoại kiểm proteins huyết thanh

α-1 Acid Glycoprotein

α-1 Antitrypsin

α-2 Macroglobulin

β-2 Microglobulin

Albumin

Antistreptolysin O (ASO)

C-Reactive Protein (CRP)

Ceruloplasmin

Complement C3

Complement C4

Haptoglobin

Immunoglobulin A (IgA)

Immunoglobulin E (IgE)

Immunoglobulin G (IgG)

Immunoglobulin M (IgM)

Kappa Light Chain

Lambda Light Chain

Prealbumin

Protein (Total)

Rheumatoid Factor (RF)

Transferrin