Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

12000825 - 2 ml/lọ - 12 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Chương trình ngoại kiểm ToRCH/EBV/MuMZ

Anti-Cytomegalovirus (CMV) IgG

Anti-Cytomegalovirus (CMV) IgM

Anti-Epstein-Barr Virus (EBNA) IgG

Anti-Epstein-Barr Virus (VCA) IgG

Anti-Epstein-Barr Virus (VCA) IgM

Anti-Herpes Simplex Virus (HSV-1) IgG

Anti-Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) IgG

Anti-Herpes Simplex Virus (HSV-2) IgG

Anti-Measles Virus (Rubeola) IgG

Anti Mumps Virus IgG

Anti-Rubella Virus IgG

Anti-Rubella Virus IgM                           

Anti-Toxoplasma gondii (Toxo) IgG

Anti-Toxoplasma gondii (Toxo) IgM

Anti-Varicella Zoster Virus (VZV) IgG