Thiết bị đếm tế bào CD4 tại chỗ BD FACSPresto™ sử dụng công nghệ phân tích hình ảnh huỳnh quang đa màu kết hợp đo quang phổ hấp thụ trên kính hiển vi để đếm trưc tiếp số lượng tuyệt đối, phần trăm tế bào lympho T CD4 và hàm lượng hemoglobin tổng số.

  • Thiết bị có hệ thống điều khiển, màn hình cảm ứng với giao diện chủ yếu là đồ họa và tích hợp máy in.
  • Dễ dàng sử dụng, hệ thống BD FACSPresto có thể vận hành bằng pin sạc và lưu trữ lên tới 12,000 kết quả, các kết quả này có thể được trích xuất ra USB.
  • Hệ thống tự động kiểm tra hiệu năng thiết bị, kiểm soát chất lượng thuốc thử và báo cho người dùng trạng thái đạt/không đạt qua các kiểm tra trên mỗi kết quả xét nghiệm.