Công suất:

 • HbA1c: 3 phút/Test
 •   HbA2/F/A1c: 6.5 phút/Test

Hoàn toàn tự động

 • Chuẩn bị mẫu một lần ban đầu giúp tiết kiệm thời gian
 • Không cần trộn mẫu hoặc mở nắp ống mẫu
 • Đọc mã vạch barcode bệnh phẩm

 Linh hoạt khi cung cấp 2 loại xét nghiệm trên cùng 1 hệ thống

 • Xét nghiệm bệnh Đái Tháo Đường và ß-thalassemia trên cùng một bộ Kit mà không cần thay đổi Cartridge, thuốc thử
 •  Hoàn thành xét nghiệm ß-thalassemia bao gồm kết quả HbA1c

 Thiết bị mạnh mẽ có thể phát hiện nhiều biến thể

 •  Đồng thời định lượng kết quả HbA2, HbF và HbA1c
 •  Phát hiện các biến thể Hb nhờ nguyên lý HPLC trao đổi ion
 • Xác định chính xác HbA2 và HbF ngay cả khi có sự hiện diện của HbS
 • Cung cấp kết quả bằng tỉ lệ % và biểu đồ sắc ký, giúp bác sĩ theo dõi đầy đủ tình trạng của bệnh nhân.