ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM 

TỦ ẤM + TỦ AN TOÀN SINH HỌC + PHÒNG SẠCH = HỆ THỐNG QUANTUM

Hệ thống Quantum có thể thay thế tủ ấm, tủ an toàn sinh học và phòng sạch tiêu chuẩn cần cho việc nuôi cấy thủ công, mà chỉ cần mà diện tích nhỏ bằng 0.3 m2. Ngoài ra,việc sử dụng hệ thống này còn làm giảm nhu cầu sử dụng các thiết bị khác trong quá trình nuôi cấy tế bào do hệ thống Quantum có kiểm soát nhiệt độ và vệc cung cấp khí.

120 BÌNH T-175 = 1 BÌNH NUÔI CẤY SINH HỌC

Bình nuôi cấy sinh học 3-D của hệ thống Quantum chứa khoảng 11,500 sợi rỗng, tương ứng với 2.1 m2 bề mặt nuôi cấy tế bào, tương đương với diện tích bề mặt của 120 bình T-175. Thiết kế nhỏ gọn của bình nuôi cấy sinh học đảm bảo diện tích bề mặt đủ lớn trong khoảng không tối thiểu. Việc sử dụng hiệu quả không gian phòng lab giúp tiết kiệm cơ sở vật chất, lưu trữ và quy trình.

GIẢM 40% CHI PHÍ, GIẢM 70% NHÂN LỰC

Bằng việc kết hợp các thiết bị và sử dụng màn hình cảm ứng, một chuyên gia có thể thao tác với 10 hệ thống Quantum cùng lúc. Cải tiến này tiết kiệm không gian và đem lại các lợi ích khác như sử dụng ít môi trường hơn, sản lượng tế bào lớn hơn, rút ngắn thời gian xử lý, giảm nhu cầu về nhân lực đến 70% và giảm chi phí đến 40%.