THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Kích thước cassette có thể xử lý:

 • 8 x 10 in.                          • 14 x 17 in.
 • 10 x 12 in.                        • 14 x 33 in.
 • 11 x 14 in.                        • 24 x 30 cm
 • 14 x 14 in.                        • 15 x 30 cm

Kích thước

 • 68 x 34 x 45 cm

Khối lượng

 • 25 kg

Độ tản nhiệt

 • Trong khi hoạt động: 300BTU/giờ (97 W)

Môi trường hoạt động và bảo quản:

 • Nhiệt độ: -23 - 66ºC
 • Độ ẩm: 10 - 86%
 • Áp suất: 700 – 1060 hPa

Nguồn điện:

 • 100 – 24V AC 50/60 Hz
 • Công suất tiêu thụ tối đa: 120W
 • Công suất trong chế độ chờ: 42 W