Nhằm tổng kết tình hình kinh doanh và lên kế hoạch cho thời gian tới, ngày 18/07/2018 Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm 2018 của Baxter đã được tổ chức tại phòng họp sông Đà khách sạn Pullman Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có 30 đại diện từ Baxter và công ty Phương Đông. Trong Hội nghị lần này, đại diện hai bên đã thực hiện báo cáo kết quả trong thời gian vừa qua và thực hiện thảo luận lên kế hoạch trong thời gian tới. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2018 Baxter đã đạt được rất nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh và nổi bật nhất là việc Baxter miền Bắc đã đạt mức tăng trưởng 33%. Về Phương Đông, thời gian vừa qua công ty đã thực hiện thay đổi cơ cấu để phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại hơn.

Ms. Vân - quản lý khu vực miền Bắc đang báo cáo về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

 Thông qua Hội nghị, hai bên đã có những cuộc thảo luận về tình hình kinh doanh hiện tại, từ đó cùng bàn bạc và thống nhất kế hoạch cho 6 tháng tiếp theo cũng như kế hoạch trong dài hạn cho cả hai bên.