Mã sản phẩm - Quy cách đóng gói:

435: Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, dạng dung dịch. Bao gồm 2 mức nồng độ - Bao gồm 12ml/lọ - 12 lọ/hộp

435X: Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, dạng dung dịch. Bao gồm 2 mức nồng độ, dạng hộp nhỏ - 12ml/lọ - 2 lọ/hộp

436: Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm phân tích nước tiểu, dạng dung dịch, mức nồng độ 1 - 12ml/lọ - 12 lọ/hộp

437: Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm phân tích nước tiểu, dạng dung dịch, mức nồng độ 2 - 12ml/lọ - 12 lọ/hộp

Mô tả chi tiết xét nghiệm trong QC:

Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu

Bilirubin

Blood                            

Clarity

Color

Creatinine

Glucose

Ketones                            

Leukocytes

Microalbumin

Microscopics (RBC, WBC,
Crystals, Casts)

Nitrite

Osmolality

pH

Pregnancy (hCG)

Protein (Total)

Protein-to-Creatinine Ratio

Specific Gravity

Urobilinogen