Hệ thống Mirasol PRT bao gồm ba thành phần chính:

  • Bộ kít dùng một lần – gồm túi bảo quản và dung dịch riboflavin vô trùng
  • Mirasol Illuminator - cung cấp ánh sánh UV và tính năng lắc cho việc xử lý của Mirasol
  • Phần mềm Mirasol Manager – tích hợp và quản lý việc báo cáo dữ liệu

Trong quá trình xử lý, sản phẩm máu được trộn với dung dịch riboflavin và được đặt vào ngăn Illuminator, được tiếp xúc với ánh sáng UV. Không cần loại bỏ riboflavin hoặc sản phẩm do được chiếu UV của nó; sau khi được chiếu UV, sản phẩm sau xử lý đã sẵn sàng để truyền cho bệnh nhân hoặc bảo quản cho lần sử dụng tiếp theo.