QIAgility cung cấp:

  • Chuẩn bị phản ứng PCR tự động ở tất cả các định dạng
  • Phần mềm thuận tiện, dễ sử dụng
  • Kết quả được chuẩn hóa và tăng năng suất
  • Loại bỏ các bước hút nhả thủ công
  • Tích hợp với các công nghệ mẫu của Qiagen

Thông số kỹ thuật:

  • Đầu pipet: đơn kênh, 20-150 µL/s (điều khiển bằng phần mềm)
  • Thể tích đầu tip: 1–200 μl
  • Đầu tip có lọc dẫn: thể tích 50 μl và 200 μl, cảm biến mực chất lỏng tối thiểu 10 μl trong ống PCR 200 μl
  • Khu vực làm việc: 6 vị trí SBS (127,76 x 85,48 mm) cho adapter và Holders filter rack; 1X Master Mix Block; 1X Reagent Block
  • Đèn UV: cài đặt sẵn cho khử nhiễm.