Đặc tính kỹ thuật:

  • Định danh chủ động đầy đủ
  • Cảm biến mức chất lỏng
  • Cảm biến cục máu đông
  • Có chế độ chạy mẫu cấp cứu (STAT)

Công suất:

  • Lên tới  80 mẫu/ giờ với card định nhóm máu bằng 2 phương pháp
  • Lên tới 70 mẫu/giờ với định nhóm ABO/Rh 2 phương pháp và sàng lọc kháng thể bất thường

Tối ưu hóa những mẫu với dung tích nhỏ