THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Chất lượng hình ảnh cao với công nghệ in laser

  • Nạp phim dưới anh sáng ban ngày với 4 khổ
  • Được xây dựng với khả năng chụp nhũ ảnh
  • Kết nối chuẩn DICOM

  • Tiết kiệm không gian

  • Đáp ứng tốt dịch vụ và hỗ trợ