THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Thực hiện được tất cả các kỹ thuật lọc máu cấp cứu hiện đại: Lọc máu liên tục CRRT, lọc máu hấp phụ than hoạt HP, thay huyết tương TPE, lọc máu chống đông ngoài cơ thể bằng Citrate.
  • Màng lọc tân tiến (AN69, hấp phụ nội độc tố, hấp phụ cytokines, gắn Heparin) và có nhiều thể tích khác nhau cho từng bệnh nhân. Có quả lọc dành cho bệnh nhân nhi tới 8kg.
  • Quản lý quả lọc bằng mã vạch tránh nhầm quả lọc.
  • Hòa loãng trước và sau màng.
  • Có bộ khử nhiễu tránh nhiễu điện tim của monitor bệnh nhân.
  • Quản lý cân bằng dịch chính xác bằng 4 cân độc lập.