Với công nghệ độc quyền của BD, Bộ phân tích dòng chảy tế bào của BD FACSMelody dựa trên nền tảng phân tích dòng chày tế bào đã được chứng minh và kiểm chứng.

  • Dễ sử dụng: Tự động hoá các nhiệm vụ phức tạp và thủ tục hướng dẫn, tạo điều kiện cho kết quả nhất quán, ngay cả khi mức độ kỹ năng khác nhau giữa người dùng, để cho phép các nhà nghiên cứu sẽ có những kiến thức chuyên sâu hơn, chính xác hơn.
  • Hiệu quả và năng suất của phòng thí nghiệm: Tiết kiệm thời gian và tiền bạc với giải pháp phân tích dòng chảy tế bào giá cả phải chăng dựa trên luồng công việc hợp lý để cải thiện thông lượng, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.
  • Hiệu suất cao: Một hệ thống hoàn chỉnh gồm các thuốc thử, phần mềm và phần cứng hoạt động cùng nhau để phát hiện và phân loại các vạch đánh dấu tế bào mật độ thấp và các tế bào hiếm.