Tính năng sản phẩm

Mô tả

Máy phân tích miễn dịch với phương pháp xét nghiệm hóa phát quang sử dụng công nghệ tiên tiến acridinium ester 

Công suất

Máy phân tích Atellica IM 1300: lên đến 220 xét nghiệm trên giờ

Máy phân tích Atellica IM 1600 : lên đến 440 xét nghiệm trên giờ

Thời gian máy tự chủ hoạt động

Máy phân tích Atellica IM 1300: lên đến 7.5 giờ

Máy phân tích Atellica IM 1600: lên đến 5 giờ

Xử lý mẫu

Loại bệnh phẩm

Huyết thanh, huyết tương, dịch ối, nước tiểu, máu toàn phần (phụ thuộc vào từng xét nghiệm)

Kiểm soát sự chính xác mẫu thử

Phát hiện mực chất lỏng, phát hiện máu đông, phát hiện bọt, phát hiện mẫu thiếu; kiểm tra mẫu tán huyết, vàng da, và mẫu máu nhiễm mỡ khi được kết nối với  máy phân tích sinh hoá Atellica™ Chemistry

Tự động chạy lại mẫu

Chạy lại mẫu tự động từ mẫu ban đầu

Pha loãng mẫu

Phụ thuộc vào xét nghiệm; có thể được pha loãng tự động và chạy lại khi kết quả xét nghiệm nằm ngoài khoảng tuyến tính

Tự động thực hiện xét nghiệm phản xạ

Sẽ thực hiện thêm các xét nghiệm khác dựa trên kết quả xét nghiệm ban đầu hoặc xét nghiệm kết hợp

Chống nhiễm chéo bệnh phẩm

Kim hút mẫu dùng 1 lần giúp loại bỏ tình trạng nhiễm chéo

Thể tích mỗi xét nghiệm

10 đến 100 μL mẫu (phụ thuộc vào từng xét nghiệm)

Khu vực phản ứng

Cóng phản ứng

Tổng cộng 160 vị trí cho cóng phản ứng: 89 vị trí ở vòng trong  và 71 vị trí ở vòng ngoài

Nhiệt độ phản ứng

37

Phát hiện phản ứng

Đèn nhân quang điện (PMT)

Thiết kế phản ứng

Bánh kẹp (sandwich), cạnh tranh, và bắt kháng thể/cầu kháng nguyên

Thời gian phản ứng

10–54 phút, phụ thuộc vào từng xét nghiệm

Công nghệ

Phương pháp xét nghiệm hóa phát quang sử dụng công nghệ tiên tiến acridinium ester 

Quản lý thuốc thử

Khay thuốc thử

42 vị trí hóa chất chính và 35 vị trí hóa chất phụ được trữ lạnh và kiểm soát độ ẩm

Hoá chất được tự động trộn liên tục giúp duy trì thể huyền dịch các thành phần

Đóng gói thuốc thử

Hộp thuốc ReadyPack®: 50 đến 200 xét nghiệm một hộp

Kiểm tra thuốc thử

Nhận diện thuốc bằng mã vạch; tự động theo dõi và cảnh báo số lượng thuốc thử còn lại, thời hạn hiệu chuẩn và kiểm chuẩn, thời hạn ổn định thuốc thử trên máy, cảnh báo khi thuốc thử hết hạn hay hết thuốc thử, phát hiện bọt trong thuốc thử 

Ổn định của thuốc thử trên hệ thống  

4 –90 ngày, phụ thuộc từng loại thuốc thử

Quản lý thuốc thử

Tự động theo dõi và thông báo số lượng còn lại, thời gian ổn định trên máy và ngày hết hạn, hiệu chuẩn và điều kiện lưu trữ của từng hóa chất 

Hệ thống phân phối hóa chất

Ba kim hút với khả năng phát hiện mực chất lỏng

Hộp hóa chất có mã vạch

Calibration/QC

Khoảng Calibration

Phụ thuộc vào xét nghiệm, lên đến 90 ngày, được  theo dõi bằng phần mềm

Đánh giá Calibration

Đường Calibration được thể hiện bằng hình ảnh từ ít nhất 20 lô hóa chất khác nhau và 20 hộp hoá chất khác nhau cho mỗi xét nghiệm

Tự động QC

Tự động QC, theo cài đặt của người sử dụng, hoặc theo từng xét nghiệm (khi được kết nối với bộ xử lý mẫu Atellica Sample Handler)

Đánh giá QC

Gói QC cao cấp với hình ảnh  đồ thị biểu diễn QC theo thời gian thực, bao gồm trung bình dao động bệnh nhân, biểu đồ Levey-Jennings, luật Westgard rules, luật RiliBÄK; lưu trữ lên đến 125,000 kết quả kiểm chuẩn; có thể sao lưu sang ổ đĩa di động

Vật liệu QC

Vật liệu QC được nạp tự động, theo dõi, và lưu trữ trong ngăn lạnh 60 vị trí có nắp đậy, và tự động được vận chuyển đến máy phân tích để thực hiện QC khi lịch trình QC đã được lên lịch trình (Khi được kết nối với bộ xử lý mẫu Atellica Sample Handler)

Bảo dưỡng

Ngày

Tự động < 30 phút; thực hiện bằng tay < 5 phút

Tuần

Tự động < 40 phút; thực hiện bằng tay < 20 phút.

Tháng

Thực hiện bằng tay < 20 phút

Khác

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết thêm lịch bảo dưỡng định kỳ

Nhật ký bảo dưỡng

Tự động lên lịch, thông báo, báo cáo