THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tốc độ gia nhiệt tối đa: 5°C/ giây

Tốc độ gia nhiệt trung bình: 3.3°C/ giây

Công nghệ gia nhiệt: Peltier

Nhiệt độ nắp: lên tới 105oC

Dải nhiệt độ: 0 - 100°C

Độ chính xác nhiệt độ: ±0.2°C

Kính lọc phát xạ: 6 kính lọc LEDs

Kính lọc hấp thụ: 6 kính lọc photodiode

Dải quang học phát xạ/ hấp phụ: 450-730 nm

Độ nhạy: 1 coppy đối với mục tiêu hệ gen người