• Các model máy tùy chọn:
  • Rotor-Gene Q 2plex (2 màu)
  • Rotor-Gene Q 2plex HRM (2 màu, phân tích độ phân giải cao nhiệt độ nóng chảy)
  • Rotor-Gene Q 5plex (5 màu)
  • Rotor-Gene Q 5plex HRM (5 màu, phân tích độ phân giải cao nhiệt độ nóng chảy)
  • Rotor-Gene Q 6plex (6 màu)
 • Số kênh màu: Lên tới 6 kênh từ bước sóng cực tím (UV) đến bước sóng hồng ngoại Nguồn sáng kích thích: LED
  • Detector: Photomultiplier.
  • Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.02°C
  • Độ chính xác nhiệt độ: ±0.5°C
  • Dải nhiệt độ: 35 – 99°C
  • Thời gian chạy máy thông thường: 45-60 phút/40 chu kỳ với kit Qiagen (tùy ứng dụng)