Ứng dụng: Phân tích định lượng, định tính

Thông số kỹ thuật

  • Thời gian cho kết quả: khoảng 60 phút (DNA)/80 phút (RNA)
  • Có 5 kênh màu huỳnh quang cho phản ứng khuếch đại
  • Công suất: 96 mẫu/lần chạy (NeuMoDx™ 96) hoặc 288 mẫu/lần chạy (NeuMoDx™ 288)
  • Xác định tất cả các vật tư tiêu hao và ống mẫu bằng bộ đọc mã vạch, đảm bảo nguồn gốc hoàn toàn
  •  Kết quả được ghi nhận liên tục