ĐẶC ĐIỂM

  • Tự động xử lý chất lỏng của nhiều loại mẫu, thuốc thử và dung dịch  đệm
  • Tách ly giải nhiệt trên 48 vị trí
  • Tách chiết và tinh sạch axit nucleic riêng biệt trên 24 vị trí
  • Khuếch đại PCR riêng biệt bằng cách sử dụng chu trình nhiệt trên tất cả các vị trí mô-đun 24 XPCR.
  • Thời gian cho kết quả: khoảng 60 phút (DNA)/80 phút (RNA)
  • Có 5 kênh màu huỳnh quang cho phản ứng khuếch đại
  • Phân tích định lượng, định tính
  • Xác định tất cả các vật tư tiêu hao và ống mẫu bằng bộ đọc mã vạch, đảm bảo nguồn gốc hoàn toàn
  • Ứng dụng: phát hiện HBV, HCV, GBS, STI
  • Công suất: 96 mẫu/lần chạy