Đặc tính sản phẩm

 • Nguyên tắc hoạt động: real-time PCR đa mồi.
 • Công suất máy: 1 mẫu/lần chay/mô đun phân tích.
 • Có thiết kế dạng mô đun để dễ dàng nâng cấp khi cần, tối đa 4 mô đun
 • Thời gian cho kết quả: khoảng 1 giờ
 • Màn hình cảm ứng tích hợp phần mềm vận hành trực quan mà không cần trang bị thêm PC
 • Các loại hóa chất phát hiện:
  • Phát hiện đồng thời 24 tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa
  • Phát hiện đồng thời 22 tác nhân gây bệnh đường hô hấp
 • Xác định mầm bệnh bằng sản phẩm PCR đặc hiệu dựa trên biểu đồ đường cong khuếch đại và giá trị Ct.