Ứng dụng của máy siêu âm tổng quát Hitachi Arietta 65

 • Vùng bụng
 • Nhi khoa
 • Bộ phận nhỏ (ngực, tuyến giáp, tính hoàn..v.v…
 • Siêu âm tiêu hoá
 • Tiết niệu
 • Trực tràng
 • Tim mạch
 • Mạch máu
 • ..v.v…

Khả năng xử lý hình ảnh tiên tiến:

Sử dụng những công nghệ hình ảnh hàng đầu để tăng cường độ tin cậy và chính xác trong chuẩn đoán

 • Technolygy to support diagnostic imaging
 • HI REZ
 • Giảm nhiễu âm ANR
 • Giảm nhiễu trường gần NNR
 • Ảnh hoà âm mô Hd (HdTHI)
 • Compound Imaging
 • eFLOW
 • Trapezoi Scanning

Chức năng tim:

 • Tự động phát hiên ED/ES
 • Tự động đo*1
 • Tự động căn chỉnh cổng lấy mẫu
 • Góc tự do trong Mode M (Free Angular Mode M)
 • Dual gate Doppler ( Doppler cổng đôi)

Các chức năng đo lâm sàng:

 • Kỹ thuật đánh dấu mô 2D (2DTT)
 • Automatic Measurement of Intima-Media Thickness (IMT)
 • Đo đàn hồ mô thời gian thực (RTE)
 • Chế đo đo toàn cảnh
 • Hình ảnh trương phản hoà âm mô (CHI)
 • Hỗ trợ kim chọc dò
 • …v.v…